piątek, 8 maja 2020

Papież Franciszek — „Miłość jest łagodna”


„Miłość jest łagodna” to godna uwagi książka napisana przez Papieża Franciszka. O czym opowiada? Co każdy z nas powinien wiedzieć na temat tego argentyńskiego duchownego katolickiego? 

Kim jest Papież Franciszek — krótka biografia

Jakie fakty z życiorysu Papieża Franciszka powinien znać każdy katolik? Naprawdę nazywa się on Jorge Mario Bergoglio i urodził się 17 grudnia 1936 roku w Argentynie jako jedno z pięciorga dzieci włoskich imigrantów. W młodości podjął on studia chemiczne, lecz w 1958 roku zdecydował się je przerwać i wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, podejmując formację zakonną i studia seminaryjne. W 1967 roku, Bergoglio rozpoczął studia na kierunku teologia. Niezwykle ważną datą w biografii Papieża Franciszka jest 13 grudnia 1969 roku, kiedy to przybrał on imię Franciszek I i przyjął święcenia kapłańskie. W kolejnych latach był on mistrzem nowicjatu w Villa Barilari, profesorem Wydziału Teologii, rektorem Colegio Maximo San Jose w San Miguel, prowincjałem Argentyny oraz członkiem konsulty prowincji zakonnej San Miguel. W 1992 roku, Franciszek został biskupem pomocniczym Buenos Aires. W kolejnych latach zajmował stanowisko arcybiskupa archidiecezji. W 2001 roku, Jan Paweł II powołał go na kardynała. W latach 2005 — 2011, Bergoglio był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. 13 marca 2013 roku, po trwającym 2 dni konklawe, Franciszek został wybrany na Papieża. Swoją postawą nawołuje on do świętego Franciszka z Asyżu. W swoich codziennych działaniach przypomina, że Bóg otacza wyjątkową opieką ludzi skromnych i prostych. Wypowiadane przez Papieża Franciszka słowa świadczą o ubóstwie Kościoła, umiłowaniu prawdziwie silnej wiary oraz prostoty życia ewangelicznego.

Papież Franciszek — książki

Jakie są godne polecenia książki Papieża Franciszka? Każdy katolik w swojej domowej biblioteczce posiadać powinien książkę Papieża Franciszka Miłość jest łagodna." Stanowi ona świadectwo głębokiego przekonania Papieża Franciszka o dobroci Boga. To również zaproszenie do tego, aby każdy z nas stał się radosnym świadkiem bliskości i czułości Boga oraz narzędziem pokoju w świecie, w którym żyjemy na co dzień. W książce tej Franciszek wyjaśnia, że miłość polega na łagodności, której uczył nas Jezus Chrystus. Naśladowanie go ma się wiązać z udziałem w Jego miłosiernej miłości oraz włączaniem się w Jego wielkie dzieło miłosierdzia dla każdego człowieka.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...